Färgmärkningssystem

Kalibrera i tid

Svensk Transfers färgmärkningssystem Kalibrera i tid är ett system till för att underlätta kvalitetsarbetet på ditt företag. Med kalibrera i tid får du kontroll över när mätdon ska tas in för kalibrering och underhåll.

Kvalitetsarbeten bedrivs av företag för att säkerställa kvalitet på produkter och tjänster. Gemensamt för flera kvalitetssystem är kalibrering och kontroll av mätdon. Kvalitetsmedvetenheten ökar hos såväl producenter som konsumenter vilka ställer höga krav på att att de mätdon som används lever upp till de kvalitetskrav som ställs. Genom att regelbundet kalibrera dina mätinstrument hos ett kalibreringslaboratorium som kan erbjuda spårbarhet och presentera mätosäkerhet kan du ta reda på om dina mätdon motsvarar förväntningarna.

Kalibrera i tid är ett komplett och lättanvänt färgmärkningssystem för bevakning av olika mätdons kontroll- och kalibreringsstatus. Till för att underlätta för ditt företags kvalitetsarbete med att ha kontroll över när dina mätdon ska tas in för kalibrering och underhåll.

Systemet bygger på en årlig färgmarkering med månadsnumrering i färgerna blå, gul, grönt eller orange. Årsfärgerna återkommer cykliskt vart fjärde år.

Svensk Transfers färgmärkningssystem Kalibrera i tid har fått god spridning och används i kvalitetsarbeten vid såväl stora som små företag.

Informationsbroschyr - Kalibrera i tid »
Information brochure - Calibrate in time »
Beställningsformulär »

Frågor, prisuppgifter och mottagare av beställningsformulär:fms@svensktransfer.se
Kontaktperson: Mikael Jacobsson, tel vx: +46 33-22 26 60

Årsfärgerna återkommer cykliskt vart fjärde år.